Click for English: en nl
Value Centric
Uncover your abilities to excel
info@value-centric.nl
+31 (0)6 51529556

Het gaat erom dat je je richt op het realiseren van waarde.
En om daarin steeds beter te worden.
Dat vereist een zekere wendbaarheid.

Value Centric is het organisatieadviesbureau van agile coach en trainer-coach Peter Kemp.

Waarbij mag ik van dienst zijn?

Coaching en consultancy

Samenwerking, werkplezier en resultaten

Helping fantastic people to do a great job in a supportive work environment.

Samenwerken, werkplezier en resultaten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vanuit een brede kijk op samenwerken zet ik mij graag volledig in om mensen zo veel als nodig te ondersteunen in het ontdekken van mogelijkheden, het verleggen van grenzen en het bereiken van doelstellingen. Daarbij leun ik op ruim twintig jaar beroepservaring in het faciliteren van professionele samenwerking in veel varianten. Ik houd van het werken met teamleden en teams, team coaches, scrum masters, ondernemers, leidinggevenden, enz.

Teamontwikkeling

Helping teams to grow steadily and visibly.

Graag help ik teams te ontdekken hoe zij nog meer als team kunnen gaan functioneren, hierin kunnen groeien en een vorm van professionele zelfsturing kunnen verkrijgen die zij uiteindelijk verder kunnen blijven ontwikkelen. Op elk moment van de teamontwikkeling kan ik instappen of een frisse blik aanreiken.

Organisatieadvies

Helping organizations to move steadily and visibly to their wanted situation.

Graag help ik u te ontdekken hoe uw organisatie nog beter kan inspelen op de eisen en kansen van vandaag en de toekomst. Daarbij staat altijd uw unieke situatie centraal.
Ik kan u helpen bij het overwegen, opstarten of vooruithelpen van een agile transformatie.
"Agile" en "agile transformatie" zijn helaas begrippen die door veel misverstanden zijn omgeven. Wanneer het idee van een agile transformatie u niet aantrekt, maar u wel wilt begrijpen hoe bepaalde aanverwante doelen bereikt zouden kunnen worden, dan denk ik daarin graag met u mee.

Training

Baanbrekende training en workshops

Providing training and workshops that enable big change and get you ready for today and the future.

Mijn training en workshops zijn erop gericht om wezenlijke vooruitgang mogelijk te maken. Ze baseren op stevige, in de praktijk beproefde ideeën en concepten. Elke training of workshop is door mij ontworpen en wordt door mij gegeven. Daarbij maak ik gebruik van moderne didactische inzichten om het rendement van de leerervaring te vergroten.
Om effectief aan te sluiten bij de specifieke praktijk van de deelnemers vind ik het vanzelfsprekend dat we vooraf bespreken in hoeverre maatwerk gewenst is.
Op dit moment dekt het trainingsaanbod de thema's effectief feedback uitwisselen en gebruiken (een positief feedback-klimaat vestigen) en voortdurend verbeteren (een cultuur van voortdurend verbeteren tot stand brengen). Meer is in de maak, want we richten ons op het realiseren van waarde en we zien de behoefte en we herkennen kansen.